TOS相册所有产品Adidas Ultra Boost
 • UB限定 灰银 UB限定 adidas Ultra Boost Grey Silver

灰银 adidas Ultra Boost Grey Silver

批发价 :
¥0
货   号 :
EG8103
产品ID :
BM7PQ
等   级 :
CET-4
尺   码 :
正常
重   量 :
1kg
颜色
 • 灰银
 • 黑金
 • 武汉8823-16
 • 北京8823-9
 • 成都8823-17
 • 广州8823-13
 • 南京8823-12
 • 上海8823-14
 • 沈阳8823-15
 • 杭州8823-10
 • 西安8823-11
 • 库存表
 • 39
 • 充足
 • 40
 • 充足
 • 40.5
 • 充足
 • 41
 • 充足
 • 42
 • 充足
 • 42.5
 • 充足
 • 43
 • 充足
 • 44
 • 充足
 • 44.5
 • 充足
 • 45
 • 充足
本地客服
本地客服

节假日无休
外发客服
外发客服

节假日无休
微信传图
微信传图

(传图号,不回复)
产品介绍
[品名] 灰银 adidas Ultra Boost Grey Silver
[货号] EG8103
[发售]
[售价] ¥0
[产品ID] BM7PQ
[等级] 精品级 CET-3
[尺码] 39-#45
[重量] 1